WELCOME BONUS UP TO 100%

WELCOME BONUS UP TO 100%

BONUS SELAMAT DATANG 100% (SLOT SAHAJA)

 • Deposit Minimum RM100 Percuma 100%
 • Rebut Bonus 100% Percuma Apabila Anda Deposit Minimum RM100 untuk Bonus Selamat Datang !!!
 • Pengeluaran Minimum x3 Jumlah Kemenangan (100 Percuma 100% Dapat 100 x3 =600)
 • Pengeluaran Maksimum x30 Amaun Kemenangan (100 Percuma 100% Dapat 100 x30 =6000)Amaun baki berlebihan akan dibatalkan.

Contoh:

DEPOSIT  RM 100
100% BONUS RM 100 X 100% = RM 100
TOTAL GET  RM 100 + 100 = RM 200
3X WINNING AMOUNT RM 200 X 3 = RM 600

Bonus Selamat Datang 60% (SLOT SAHAJA)

 • Deposit Minimum RM100 Percuma 60%
 • Rebut Bonus 60% Percuma Apabila Anda Deposit Minimum RM100 untuk Bonus Selamat Datang !!!
 • Pengeluaran Minimum x3 Jumlah Kemenangan (100 Percuma 60% Dapat 60 x3 =480)
 • Pengeluaran Maksimum x30 Amaun Kemenangan (100 Percuma 60% Dapat 60 x30 =4800)Amaun baki berlebihan akan dibatalkan.

Contoh:

DEPOSIT   RM 100
60% BONUS RM 100 X 60% =RM 60
TOTAL GET RM 100 + RM 60 = RM 160
3 WINNING AMOUNT RM 160 X 3 = RM 480

BONUS SELAMAT DATANG 50% (SLOT SAHAJA)

 • Deposit Minimum RM30 Percuma 50%
 • Rebut Bonus 50% Percuma Apabila Anda Deposit Minimum RM30 untuk Bonus Selamat Datang !!!
 • Pengeluaran Minimum x2 Jumlah Menang (30 Percuma 50% Dapat 45 x2 =90 )
 • Pengeluaran Maksimum x20 Amaun Kemenangan (30 Percuma 50% Dapat 45 x20= 900)Amaun baki berlebihan akan dibatalkan.

Contoh:

DEPOSIT  RM 30
50% BONUS RM 30 X 50% = RM 15
TOTAL GET  RM 30 + RM 15 = RM 45
2X WINNING AMOUNT RM 45 X 2 = RM 90

 • Promosi ini hanya terpakai untuk ENJOY12WIN ahli yang baru berdaftar.
 • Promosi ini layak untuk semua Produk ENJOY12WIN(Untuk Slot Sahaja).
 • Ahli dikehendaki mendaftar dan menuntut bonus apabila membuat deposit kali pertama mereka.
 • Jumlah deposit minimum RM100 diperlukan untuk melayakkan diri untuk deposit Bonus Selamat Datang ini RM100 Dapatkan RM100 .
 • Setiap ahli boleh menuntut sebarang bonus alu-aluan untuk sekali (1) kali sahaja.
 • Promosi ini terhad kepada satu (1) ahli, satu (1) akaun. Jika ahli didapati mempunyai lebih daripada satu akaun dengan alamat ip yang sama dan sebagainya dalam apa jua keadaan, ENJOY12WIN mempunyai hak untuk menahan, membatalkan atau kehilangan Bonus 100% yang diberikan.
 • Ahli dikehendaki mengisi nama penuh sebenar dan nombor akaun bank. Kredit akan terbatal jika ahli ditemui dengan syarat nama yang tidak sepadan antara nama penuh dan nama pemegang akaun bank.
 • Ahli dikehendaki memenuhi syarat di atas sebelum sebarang pengeluaran boleh dibuat, sebarang baki lebihan akan dilucuthakkan.

KASINO BONUS REBAT 0.5%

KASINO BONUS REBAT 0.5%

Rebat Kasino Mingguan 0.5%
Dapatkan 0.5% Rebat Mingguan anda semasa bermain dengan kami.

Terdapat satu (1) keperluan peralihan untuk rebat yang diberikan sebelum pengeluaran.

Rebat akan berdasarkan jumlah pusing ganti ahli semasa tempoh promosi.

Contoh

Jika ahli mempunyai jumlah pusing ganti seminggu sebanyak RM5000, rebat mingguan ialah RM25. Untuk menarik balik rebat, ahli perlu mengarkibkan 1x keperluan peralihan iaitu RM25.

Rollover Amount

RM5000

0.5% Weekly Rebate

RM5000 x 0.5% = RM25

1x Withdrawal Rollover

RM25 x 1 = RM25

Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua bahagian yang bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau dikira dalam sebarang keperluan peralihan.
Enjoy12win berhak untuk menyemak rekod transaksi dan log apabila diperlukan atas sebarang sebab. Sekiranya berikutan semakan ini, akaun dikenal pasti atau disyaki sebagai tingkah laku bermain bukan rekreasi atau kerjasama antara pihak, mereka tidak akan layak untuk promosi Rebat Mingguan 0.5% dan sebarang bonus atau kemenangan yang diberikan akan dibatalkan mengikut budi bicara sepenuhnya Enjoy12win.
Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk menyemak terma dan syarat, kerana Enjoy12win berhak untuk menukar syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal.
Terma dan syarat:

 • Promosi ini terpakai kepada semua ahli Enjoy12win.
 • Promosi ini TIDAK layak untuk SCR888,MEGA888,PUSSY888,918KISS,EVO888,918KISS2,XE88
 • Promosi ini hanya layak untuk satu (1) produk, sebarang peralihan terkumpul melalui lebih daripada satu (1) produk tidak layak.
 • Ahli yang telah membuat tuntutan untuk Promosi/Bonus dalam minggu semasa (Isnin-Ahad) tidak terpakai pada rebat ini.
 • Ahli yang mempunyai bonus/promosi aktif dalam minggu semasa tidak layak untuk menuntut bonus ini.
 • Rebat akan dikreditkan ke dalam akaun ahli selepas pengiraan peralihan tempoh 1 minggu atas permintaan daripada ahli.
 • Amaun pembayaran rebat minimum untuk rebat ialah RM1, bermakna jumlah peralihan ahli mesti diarkibkan kepada RM200.
 • TIADA jumlah maksimum pembayaran rebat.
 • Promosi ini terhad kepada satu (1) ahli, satu (1) akaun. Jika ahli didapati mempunyai lebih daripada satu akaun dengan alamat ip yang sama dan sebagainya dalam apa jua keadaan, Enjoy12win berhak untuk menahan, membatalkan atau kehilangan rebat yang diberikan pada bila-bila masa.
 • Ahli hanya boleh mempunyai satu bonus/promosi aktif pada satu-satu masa. Untuk menuntut bonus/promosi lain, bonus/promosi aktif semasa mesti diselesaikan atau ditutup.

SUKAN BONUS REBAT 0.3%

SUKAN BONUS REBAT 0.3%

Rebat Sukan Mingguan 0.3%
Dapatkan 0.3% Rebat Sukan Mingguan anda semasa bermain dengan kami.

Contoh

Jika ahli mempunyai jumlah peralihan seminggu sebanyak RM3000, rebat mingguan ialah RM9. Untuk menarik balik rebat, ahli perlu mengarkibkan 1x keperluan peralihan iaitu RM9.

Rollover Amount

RM3000

0.3% Weekly Rebate

RM3000 x 0.3% = RM9

1x Withdrawal Rollover

RM9 x 1 = RM9

 • Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua sisi yang bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau dikira dalam sebarang keperluan peralihan.
 • Enjoy12win berhak untuk menyemak rekod transaksi dan log apabila diperlukan atas sebarang sebab. Sekiranya selepas semakan ini, akaun dikenal pasti atau disyaki sebagai tingkah laku bermain bukan rekreasi atau kerjasama antara pihak, mereka tidak akan layak untuk promosi Rebat Sukan Mingguan 0.3% dan sebarang bonus atau kemenangan yang diberikan akan dibatalkan mengikut budi bicara Enjoy12win.
 • Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk menyemak terma dan syarat, kerana Enjoy12win berhak untuk menukar syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal.

Terma dan syarat:

 • Promosi ini terpakai kepada semua ahli Enjoy12win.
 • Promosi ini TIDAK layak untuk SCR888,MEGA888,PUSSY888,918KISS,EVO888,918KISS2,XE88.
 • Promosi ini hanya layak untuk satu (1) produk, sebarang peralihan terkumpul melalui lebih daripada satu (1) produk tidak layak.
 • Ahli yang telah membuat tuntutan untuk Promosi/Bonus dalam minggu semasa (Isnin-Ahad) tidak terpakai pada rebat ini.
 • Ahli yang mempunyai bonus/promosi aktif dalam minggu semasa tidak layak untuk menuntut bonus ini.
 • Rebat akan dikreditkan ke dalam akaun ahli selepas pengiraan peralihan tempoh 1 minggu atas permintaan daripada ahli.
 • Amaun pembayaran rebat minimum untuk rebat ialah RM1, yang bermaksud jumlah peralihan ahli mesti diarkibkan kepada RM200.
 • TIADA jumlah maksimum pembayaran rebat.
 • Promosi ini terhad kepada satu (1) ahli, satu (1) akaun. Jika ahli didapati mempunyai lebih daripada satu akaun dengan alamat ip yang sama dan sebagainya dalam apa jua keadaan, Enjoy12win berhak untuk menahan, membatalkan atau kehilangan rebat yang diberikan pada bila-bila masa.
 • Ahli hanya boleh mempunyai satu bonus/promosi aktif pada satu-satu masa. Untuk menuntut bonus/promosi lain, bonus/promosi aktif semasa mesti diselesaikan atau ditutup.
 • Terdapat satu (1) keperluan peralihan untuk rebat yang diberikan sebelum pengeluaran.
 • Rebat akan berdasarkan jumlah pusing ganti ahli semasa tempoh promosi.

BONUS KAWAN PENGENALAN 15%

BONUS KAWAN PENGENALAN 15%

Bonus Rujukan 15%

Dapatkan lebih banyak bonus apabila anda merujuk lebih ramai rakan untuk menyertai kami!

Contoh:

Rakan deposit RM100 untuk kali pertama dan Rujukan layak menuntut bonus rujukan 15% iaitu RM15(100 x 15% = 15) .Rujukan hanya perlu mengarkibkan 1x keperluan pusing ganti sebelum pengeluaran.

Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua bahagian yang bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau dikira dalam sebarang keperluan peralihan.
Enjoy12win berhak untuk menyemak rekod transaksi dan log apabila diperlukan atas sebarang sebab. Sekiranya mengikuti semakan ini, akaun dikenal pasti atau disyaki sebagai tingkah laku bermain bukan rekreasi atau kerjasama antara pihak, mereka tidak akan layak untuk promosi Bonus Rujukan 15% dan sebarang bonus atau kemenangan yang diberikan akan dibatalkan mengikut budi bicara mutlak Enjoy12win.
Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk menyemak terma dan syarat, kerana Enjoy12win berhak untuk menukar syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal.
Terma dan syarat:

Promosi ini hanya terpakai kepada semua ahli Enjoy12win sedia ada yang telah membuat sekurang-kurangnya dua (2) deposit masa.
Promosi ini layak untuk semua permainan.
Setiap rakan yang anda rujuk untuk menyertai kami, anda layak mendapat Bonus 15% daripada jumlah deposit pertama rakan anda.
TIADA had untuk pembayaran bonus. Lebih ramai kawan yang anda rujuk, lebih banyak bonus yang anda dapat.
Bonus akan dikreditkan ke akaun rujukan setelah deposit rakan anda selesai dan disahkan.
Sila maklumkan perkhidmatan pelanggan Enjoy12win untuk menuntut bonus rujukan anda.
Rujukan mesti menuntut bonus ini dalam masa 7 hari selepas ahli membuat deposit. Sebarang tuntutan melebihi 7 hari tidak akan dilayan.
Promosi ini terhad kepada satu (1) ahli, satu (1) akaun. Jika ahli didapati mempunyai lebih daripada satu akaun dengan alamat ip yang sama dan sebagainya dalam apa jua keadaan, Enjoy12win mempunyai hak untuk menahan, membatalkan atau kehilangan Bonus 15% yang diberikan.
Terdapat satu (1) masa keperluan pusing ganti bonus rujukan sebelum pengeluaran.

BONUS PULANGAN TUNAI MINGGUAN 3%

BONUS PULANGAN TUNAI MINGGUAN 3%

Rebat mesin slot mingguan

Rebat adalah berdasarkan jumlah wang yang didepositkan oleh ahli semasa tempoh promosi.

Rebat yang diberikan mempunyai keperluan pusing ganti x1 sebelum pengeluaran.

Terma dan syarat:

 • Promosi ini terpakai kepada semua ahli Enjoy12win.
 • Promosi ini hanya sah untuk satu (1) produk, sebarang peralihan terkumpul ke atas lebih daripada satu (1) produk tidak layak.
 • Atas permintaan ahli, rebat akan dikreditkan ke akaun ahli selepas peralihan 1 minggu dikira.
 • Jumlah pembayaran rebat minimum ialah RM 1 (20x 3%), bermakna jumlah pusing ganti ahli mesti mencapai 20 dalam masa seminggu.
 • Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama dengan tawaran lain.
 • Jika ahli didapati mempunyai berbilang akaun dengan nama yang sama, alamat e-mel, alamat IP yang sama/serupa, akaun bank dan tingkah laku pertaruhan yang mencurigakan, Enjoy12win berhak untuk membekukan baki keuntungan dan baki dalam akaun.
 • Mana-mana individu/pasukan/organisasi yang disyaki menipu/menyalahgunakan bonus untuk cara yang tidak jujur ​​atau tujuan penipuan, setelah disahkan, Enjoy12win berhak untuk membekukan keuntungan dan baki akaun yang berkaitan.
 • Jika sebarang bentuk pertaruhan haram dikesan, deposit (termasuk keuntungan dan bonus) akan dibekukan dan sistem akan mengosongkan baki secara automatik kepada sifar (0).
 • Enjoy12win berhak untuk meminda terma dan syarat promosi, termasuk tempoh pemberhentian dan tafsiran akhir, tanpa notis awal.

BONUS MASA HARIAN 10%

BONUS MASA HARIAN 10%

10% Bonus Masa Harian

Contoh:

Deposit Rm 100
10% Bonus Rm 100 x 10% = Rm10
1x Withdrawal Rollover Rm 100 x 10% = Rm110

Terma & Syarat:

 • Promosi ini terpakai kepada semua ahli sedia ada dan baharu Enjoy12win.
 • Promosi Ini Hanya Layak Untuk Semua Enjoy12win - Produk Permainan Slot.
 • Ahli hanya perlu memenuhi keperluan 1x Rollover sebelum pengeluaran.
 • Ahli dibenarkan menuntut Masa Harian  deposit 10% Borang Bonus Deposit 09:00 pagi hingga 12:00 tengahari / 03:00 pagi hingga 06:00 pagi
 • Sila maklumkan perkhidmatan pelanggan Enjoy12win atau mohon melalui halaman promosi diri  untuk menuntut Bonus Deposit 10% rujukan anda.
 • Promosi ini terhad kepada satu (1) ahli, satu (1) akaun. Jika ahli didapati mempunyai lebih daripada satu akaun dengan alamat ip yang sama dan sebagainya dalam apa jua keadaan, Enjoy12win mempunyai hak untuk menahan, membatalkan atau kehilangan Bonus yang diberikan pada bila-bila masa.
 • Sekiranya sebarang bentuk pertaruhan haram dikesan, deposit (termasuk keuntungan dan bonus) akan dibekukan, dan sistem akan mengosongkan baki secara automatik kepada sifar (0).
 • Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk menyemak terma dan syarat, kerana Enjoy12win berhak untuk menukar syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal.
 • Jumlah deposit minimum RM 20 diperlukan untuk melayakkan diri untuk Promosi ini.
Penyedia Permainan
918KISS SCR888 EVO888 918KISS-2 KAYA H5 MEGA888 PUSSY888 XE-88 LUCKY PALACE
BMM Testlabs Technical Systems Testing iTechLabs Philippine Amusement and Gaming Corporation

Jenama iGaming Diperakui Menggalakkan Kemenangan Berkebarangkalian Tinggi Setiap Pusingan Perjudian. Pengawal Selia Ini Diiktiraf Merentasi Pelbagai Benua, Menyediakan Enjoy12Win Untuk Usaha Hiburan Seluruh Dunia.

18+ 18+ Sahaja
Hubungi Kita